ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 2022 - ĐỢT BỔ SUNG

(Dành cho thí sinh xét tuyển dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT 2022 )

thông tin thí sinh

Nơi sinh *
Tôn giáo *
Quốc tịch *
Tỉnh/Thành phố *
Quận/Huyện *
Phường/Xã *
Số báo danh: *
Quận/Huyện *
Tên trường THPT *
Tên lớp 12 *
(Ví dụ: lớp 12A1)
Đối tượng ưu tiên

THÔNG TIN XÉT TUYỂN
(Thí sinh ghi kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022 vào các ô dưới đây):
TOÁN   VĂN   ANH   PHÁP    
HÓA   SINH   SỬ   ĐỊA   GDCD  
Ngành ĐKXT 1 Tổ hợp môn

 
Ngành ĐKXT 2 Tổ hợp môn

 
Ngành ĐKXT 3 Tổ hợp môn

 
THÔNG TIN LIÊN HỆ

Sử dụng thông tin của Hộ khẩu
Tỉnh/Thành phố *
Quận/Huyện *
Phường/Xã *
(Nhà trường sẽ gửi Mã hồ sơ qua email này)
(Trường hợp không liên lạc được với thí sinh, nhà Trường sẽ liên lạc qua số này)