ĐỢT TUYỂN SINH CỬ NHÂN QUỐC TẾ

Tuyển sinh: Đợt 1:01/04- 31/07/2021
Đợt 2: 15/08 -30/09/2021
Lịch khai giảng dự kiến: Đợt 1: 08/2021
Đợt 2: 10/2021
Thông tin chi tiết về chương trình xem tại Chương trình Quốc tế
Liên hệ: Viện Đào tạo Quốc tế
Email: v.dtqt@vanlanguni.edu.vn
🏛 Phòng 2.29, Toà nhà LV Đại Học Văn Lang CS3
☎️ 0931 645 130 | 0931 747 104