ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 2021

(Dành cho thí sinh xét kết quả học bạ THPT - Đợt 3)

thông tin thí sinh
A. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Nơi sinh *
Tôn giáo *
Quốc tịch *
Tỉnh/Thành phố *
Quận/Huyện *
Phường/Xã *
Quận/Huyện *
Tên trường THPT *
Tên lớp 12 *
(Ví dụ: lớp 12A1)
Đối tượng ưu tiên
B. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Sử dụng thông tin của Hộ khẩu
Tỉnh/Thành phố *
Quận/Huyện *
Phường/Xã *
(Nhà trường sẽ gửi Mã hồ sơ qua email này)
(Trường hợp không liên lạc được với thí sinh, nhà Trường sẽ liên lạc qua số này)

THÔNG TIN XÉT TUYỂN
A. THÍ SINH CHỌN 1 TRONG 2 PHƯƠNG ÁN DƯỚI ĐÂY
*Điểm TB cả năm lớp 11
TOÁN   VĂN   ANH   PHÁP    
HÓA   SINH   SỬ   ĐỊA   GDCD  
*Điểm HK1 năm học lớp 12
TOÁN   VĂN   ANH   PHÁP    
HÓA   SINH   SỬ   ĐỊA   GDCD  
B) NGÀNH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
Ngành xét tuyển ưu tiên 1 Tổ hợp môn

 
Ngành xét tuyển ưu tiên 2 Tổ hợp môn

 
Ngành xét tuyển ưu tiên 3 Tổ hợp môn