ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 2022 - ĐỢT BỔ SUNG

(Dành cho thí sinh xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi Đánh giá năng lực của ĐHQG TP. HCM)

thông tin thí sinh
A. THÔNG TIN CÁ NHÂN

Nơi sinh *
Tôn giáo *
Quốc tịch *
Tỉnh/Thành phố *
Quận/Huyện *
Phường/Xã *
Quận/Huyện *
Tên trường THPT *
Tên lớp 12 *
(Ví dụ: lớp 12A1)
Đối tượng ưu tiên
Điểm thi *
B. THÔNG TIN LIÊN HỆ

Sử dụng thông tin của Hộ khẩu
Tỉnh/Thành phố *
Quận/Huyện *
Phường/Xã *
(Nhà trường sẽ gửi Mã hồ sơ qua email này)
(Trường hợp không liên lạc được với thí sinh, nhà Trường sẽ liên lạc qua số này)

THÔNG TIN XÉT TUYỂN
Ngành xét tuyển ưu tiên 1

 
Ngành xét tuyển ưu tiên 2

 
Ngành xét tuyển ưu tiên 3