PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN 2021

(*** CHƯƠNG TRÌNH CỬ NHÂN QUỐC TẾ ***)

thông tin thí sinh
Nơi sinh *
Tôn giáo *
Quốc tịch *
Tỉnh/Thành phố *
Quận/Huyện *
Phường/Xã *
(Ghi rõ tên lớp, tên trường)
(Nhà trường sẽ gửi Mã hồ sơ qua email này)
(Trường hợp không liên lạc được với thí sinh, nhà Trường sẽ liên lạc qua số này)

THÔNG TIN XÉT TUYỂN
NGÀNH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN CỬ NHÂN QUỐC TẾ
ĐẠI HỌC LIVERPOOL JOHN MOORES
VƯƠNG QUỐC ANH
ĐẠI HỌC NEWCASTLE
ÚC
ĐẠI HỌC VICTORIA
ÚCPHẦN THÔNG TIN CHO THÍ SINH ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH CỦA ĐẠI HỌC VICTORIA (ÚC)
Thí sính chọn 1 trong 4 tổ hợp dưới đây
Thí sính chọn 1 trong 2 phương án dưới đây

*Điểm TB năm lớp 11
TOÁN   VĂN   ANH     HÓA  
*Điểm HK1 lớp 12
TOÁN   VĂN   ANH     HÓA