PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NĂM 2020 – ĐỢT BỔ SUNG

(Dành cho thí sinh xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT - Học bạ )

I. THÔNG TIN THÍ SINH


Nơi sinh *
Tôn giáo *
Tỉnh/Thành phố *
Quận/Huyện *
Phường/Xã *
Quận/Huyện *
Tên trường THPT *
Đối tượng ưu tiên

II. THÔNG TIN XÉT TUYỂN


a) THÍ SINH CHỌN 1 TRONG 2 PHƯƠNG ÁN DƯỚI ĐÂY
*Điểm TB cả năm lớp 11
TOÁN   VĂN   ANH   PHÁP    
HÓA   SINH   SỬ   ĐỊA   GDCD  
*Điểm HK1 năm học lớp 12
TOÁN   VĂN   ANH   PHÁP    
HÓA   SINH   SỬ   ĐỊA   GDCD  
b) NGÀNH ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN
Ngành xét tuyển ưu tiên 1 Tổ hợp môn

 
Ngành xét tuyển ưu tiên 2 Tổ hợp môn

 
Ngành xét tuyển ưu tiên 3 Tổ hợp môn

 

III. THÔNG TIN LIÊN HỆ


Sử dụng thông tin của Hộ khẩu
Tỉnh/Thành phố *
Quận/Huyện *
Phường/Xã *
(Nhà trường sẽ gửi Mã hồ sơ qua email này)